Temel Uygulama ve Uzmanlık Alanlarımız

Türkiye Cumhuriyeti sınırları çerçevesinde müvekkillerini tüm adli ve idari merciler ve üçüncü kişilere karşı temsile yetkili olan avukatlarımızın temel uygulama ve uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir.

* Medeni Hukuk
* Borçlar Hukuku

* Ticaret Hukuku
* Ceza Hukuku
* İdare Hukuku
* Vergi Hukuku
* Basın Hukuku
* Sermaye Piyasası Hukuku
* Rekabet Hukuku
* Bilişim Hukuku
* Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku
* İş Hukuku
* İcra ve İflas Hukuku

Mahkemeler nezdinde dava açma ve takip etmenin yanı sıra, birçok şirkete de sürekli veya olay bazında danışmanlık hizmeti büromuz tarafından verilmektedir. Danışmanlık hizmetimiz, şirketlerin gerçek ve tüzel kişiler ile idari makamlar arasında olan hukuki uyuşmazlıklarının mahkemeler nezdinde dava yoluyla veya iç ve dış tahkim yoluyla çözümünü, idari makamlar nezdinde başvurular gerçekleştirilerek neticelendirilmesi hizmetlerini de kapsamaktadır.

Web sayfamız Avukatlık Kanunu‘nun 55. maddesindeki reklam yasakları ve bu kanuna dayanarak Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen meslek kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu nedenle büromuz ve faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tarafımız ile temasa geçiniz.