İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Karar Verilse, Kararı Temyiz Eden Taraf İcra Müdürlüğünden Mehil Alabilir mi?

Av.Evrim İNAL Avukatlık uygulamamızda, İcra Müdürlüğü tarafından İİK hükümlerinin hatalı yorumlanması nedeniyle, müvekkillerimizi ve bizleri oldukça sıkıntıya sokan bir uygulama hakkında görüşlerimiz ile görüşlerimizin dayanağı kararlar aşağıda paylaşılmaktadır: Yerel Mahkeme tarafından verilen kararın Bölge Adliye Mahkemesi tarafından “esastan reddine” karar verildiğinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır: HMK 361 : “…Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren (Değişik İbare: 5.8.2017 – 7035/ m.31) [...]

Daha fazla oku...