Mücbir Sebep Gerekçesiyle (Pandemi) Okullarda Eğitime Ara Verilmesi Nedeniyle Özel Okulda Eğitim Gören Öğrencinin Okuldan İade (Eğitim Ücreti/Yemek Ücreti/Vs.Eğitim Ücretleri) Talebinde Bulunup Bulunamayacağı Meselesi

Giriş Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle okullar salgının yayılmasını engellemek için eğitime ara vermek zorunda kalmıştır. Salgın kontrolü açısından zorunlu olan bu uygulama beraberinde şu soruna da yol açmıştır: Sene başında eğitim ücretini ödeyen özel okul öğrencisinin eğitim alamaması sebebiyle iade hakkının bulunup bulunmadığı tartışması gündeme gelmiştir. Bu mesele aşağıda ele alınmıştır. 1) Mücbir Sebep: Hukuki meseleyi doğru denkleme oturtabilmek için öncelikle mücbir sebebin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmelidir. Yani kısacası Coronavirüsün mücbir sebep teşkil edip etmediği tespit edilmelidir. Mücbir sebep “sorumlu [...]

Daha fazla oku...

İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Karar Verilse, Kararı Temyiz Eden Taraf İcra Müdürlüğünden Mehil Alabilir mi?

Av.Evrim İNAL Avukatlık uygulamamızda, İcra Müdürlüğü tarafından İİK hükümlerinin hatalı yorumlanması nedeniyle, müvekkillerimizi ve bizleri oldukça sıkıntıya sokan bir uygulama hakkında görüşlerimiz ile görüşlerimizin dayanağı kararlar aşağıda paylaşılmaktadır: Yerel Mahkeme tarafından verilen kararın Bölge Adliye Mahkemesi tarafından “esastan reddine” karar verildiğinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır: HMK 361 : “…Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren (Değişik İbare: 5.8.2017 – 7035/ m.31) [...]

Daha fazla oku...